การจัดส่งสินค้า

วิธีการส่งสินค้า : EMS ทางไปรษณีย์
พื้นที่ส่งสินค้า : ประเทศไทย
ค่าธรรมเนียม : ค่าธรรมเนียมในการจัดส่ง 50 บาท
ค่าธรรมเนียม ฟรี ! เมื่อสั่งซื้อสินค้ามูลค่าตั้งแต่ 1000 บาท ขึ้นไป )
(สินค้าบางชิ้นอาจมีค่าจัดส่งเพิ่มขึ้น)
ระยะเวลาการจัดส่ง : 3-5 วัน (ไม่รวมวันหยุด)


*หมายเหตุ อาจมีสินค้าบางอย่างที่ใช้เวลาขนส่งล่าช้า

การเปลี่ยนสินค้าและคืนสินค้า
เปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้เมื่อสินค้าชำรุดเนื่องจากการขนส่ง แต่ไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้เมื่อสินค้าถูกใช้งานแล้ว ท่านต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมในการจัดส่งสินค้าคืน

วิธีการส่งสินค้า : EMS ทางไปรษณีย์
พื้นที่ส่งสินค้า : ประเทศไทย
ค่าธรรมเนียม : ค่าธรรมเนียมในการจัดส่ง 50 บาท
ค่าธรรมเนียม ฟรี ! เมื่อสั่งซื้อสินค้ามูลค่าตั้งแต่ 1000 บาท ขึ้นไป )
(สินค้าบางชิ้นอาจมีค่าจัดส่งเพิ่มขึ้น)
ระยะเวลาการจัดส่ง : 3-5 วัน (ไม่รวมวันหยุด)
*หมายเหตุ อาจมีสินค้าบางอย่างที่ใช้เวลาขนส่งล่าช้า

การเปลี่ยนสินค้าและคืนสินค้า
เปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้เมื่อสินค้าชำรุดเนื่องจากการขนส่ง แต่ไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้เมื่อสินค้าถูกใช้งานแล้ว
ท่านต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมในการจัดส่งสินค้าคืน